Nyhetsoversikt

Lekebilde

Foreldreundersøkelse i barnehage for 2020 gjennomført

Også i år med en høy svarprosent!


Foreldreundersøkelsen  2020 i regi av Utdanningsdirektoratet er igjen gjennomført i barnehagene i Lunner (kommunale og private). 

Også i år fikk vi en svarprosent vi er godt fornøyd med; Hele 83,3 prosent av foreldrene valgte å besvare undersøkelsen.

Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig, og med god deltakelse gir den oss et godt utgangspunkt i den kontinuerlige jobben vi gjør for å sikre at barnehager i Lunner driftes best mulig  for barn i vår kommune.

Undersøkelsen kartlegger alt fra ute-og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon, medvirkning og tilfredshet, for å nevne noe.  

Totalt sett ser vi at foreldre jevnt over er godt fornøyd med barnehagetilbudet i vår kommune. Vi har ett snitt på 4,6, På en skala som går fra 1 til 5.