Formannskap

Formannskapets hovedoppgaver er økonomisaker og overordnede plansaker. Spesielt skal utvalget gi forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak slik det får fram av kommuneloven § 8 nr 3. Behandler videre avtaler, kjøp/salg, eiendomsforvaltning (ikke drift), utbyggingsspørsmål (økonomi, organisering og anbud m.m.), forretningsdrift, tiltaksarbeid og likestillingssaker.


 

Ap/Sp/Sv/R/MDG

 

H/Frp/Krf/V

Medlem

Harald Tyrdal

Ap

Medlem

Lasse Lehre

H

Halvor Bratlie

Sp

Line Jorung

H

Hege Bogfjellmo

Ap

 

 

 

Mari Svenbalrud

Sv

 

 

 

Ulf Rogneby

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. vara

Andreas Ensrud Sp

1. vara

Bjørn Haugen Morstad

H

2. vara

Hanne Gabrielsen Ap

2. vara

Kristin Myrås

U

3. vara

June P. Bjørkli

Ap

3. vara

Andreas Mamen FRP

4. vara

Trygve Brandrud Sp

4. vara

Sigrid Helene Hammer

U

5. vara

Halvard Klevmark

MDG