§§-tegn

Høring

Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 02.februar 2017 å legge forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune på høring.


Saksframlegg med forslag til forskrift finner du her.

Vedtak om høring finner du her.

Høringsfrist settes til 27. april 2017.

Har du innspill til forskriften, sender du dette til Lunner kommune på post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA innen høringsfristen.