§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.


Vedtatt forskrift om hjortejakt i Lunner kan du lese her

Forskriften kan du også finne på www.lovdata.no