Frivillighet illustrasjon

Lag og foreninger inviteres til dialogmøte Lunner rådhus 11.03.19 kl 19.00

Frivillighetspolitikk i Lunner 11.03.19

19.02.19 - 11.03.19

Lunner kommunestyre vedtok 22.02.18 at det politiske ansvaret for utformingen av Lunner kommunes frivillighetspolitikk skulle legges til et ad hoc- utvalg med bred politisk sammensetning. I den forbindelse ønsker vi å invitere lag og foreninger i Lunner til et dialogmøte.  Invitasjonen kan du se her:   Invitasjon til dialogmøte i Lunner kommune (2).docx PDF document ODT document