Hender - frivillighet

Frist for svar innen 7. desember 2018

Frivillighetspolitikk - Kartlegging av frivillige lag og foreninger

For å få et godt grunnlag for det videre arbeidet med utarbeidelsen av en egen Frivillighetspolitikk i Gran og Lunner, ønsker vi å kartlegge frivilligheten i kommunene.

Kartleggingen vil gi oss svar på bl.a.

- Hva finnes av frivillige lag og foreninger i dag (antall og type virksomheter, aktivitetsnivå mm)

- Eksisterende politiske vedtak og virkemidler

- Erfaringer med eksisterende virkemidler

- Eksisterende mønster/metoder for samhandling mellom kommunen og frivillige

- Hvilke behov og forventninger har frivillige lag og foreninger og andre

Vi håper flest mulig tar seg tid til å bli med på kartleggingen. Det er også viktigere at dere besvarer, enn at alt er 100 % korrekt. Besvar etter beste evne, uten å være for detaljert.

Grove anslag er bra nok!

Gå inn på linken http://www.unghadeland.no/registrering-lag-og-foreninger-gran-og-lunner-kommuner/. Frist for svar er innen 7. desember 2018.

Trenger dere hjelp til å fylle ut skjema på nett eller lurer dere på noe ang. skjemaet så ta kontakt med Veronica C. Stokkvold på Gran Frivilligsentral Servicekontor.

Tlf. 917 64 090. E-post: veronica@gran.frivilligsentral.no

Veronica vil sitte på Lunner frivilligsentral torsdag 6 desember fra kl. 10 - 15 for spørsmål og ev. hjelp til å fylle ut skjemaet digitalt.

Med vennlig hilsen

Kultur
Else Hagen Lyngstad
Rådgiver kultur

Saksbehandlers telefon: 61 33 85 73

Kartlegging av frivilligheten i Gran og Lunner 2018