Geiteramsen

Geiteramsen stenger fra 3. november

Lunner kommune skal fortsette fornyingen av vann og avløpsledningene i Geiteramsen.


Det vil i den forbindelse bli stengt fra krysset Geiteramsen X Hulderbakken og opp til Geiteramsen 20. Ledningene legges i vegen markert med rød strek på kartet.

Det vil fra tirsdag 3. november kl. 08.00 bli stengt veg. Omkjøring blir skiltet om Stasjonsvegen og Karimoen. Vi vil så snart som mulig åpne opp igjen slik at det blir omkjøring via Hulderbakken og Karimoen.

Kjøring til eiendommene vil bli mulig under arbeidene, men avtaler om eventuell stengning av avkjøring vil bli avtalt etter hvert som arbeidene beveger seg oppover i Geiteramsen.

Ved spørsmål kan anleggsleder Thor Marius Western kontaktes på telefon 922 45 324.

Informasjonsbrev i PDF.