Internett

E-post og Internett - Regler for bruk

Dokumenter unntatt offentlighet eller konfidensielle opplysninger skal ikke sendes over nettet. Alt som sendes med e-post eller andre programmer over Internett, kan oppfanges av andre.

Les mer..
Klubba

Fullstendig delegasjonsreglement

De forskjellige delegasjonsreglementene er oppdatert og samlet i ett dokument. Dette er gjeldende fra 1. juli 2015. Dokumentet finner du her.

Les mer..
Hjemmeside illustrasjon

Retningslinjer for bruk av Lunner kommunes hjemmeside

Lunner kommunes nye nettsider har vært aktive siden februar 2014. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan Lunner kommune skal bruke hjemmesidene.

Les mer..
Bærbar PC, nettbrett og smarttelefon

Retningslinjer for bruk av nettbrett, bærbar PC og smarttelefoner

Mange medarbeidere i Lunner kommune bruker bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner som IKT-verktøy i sitt arbeide.

Alt bærbart og mobilt utstyr som benyttes i forbindelse med Lunner kommunes tjenester skal ha tilgangskontroll.

Les mer..