Nyhetsoversikt

Jente sitter med skoleprøve

Gode Lunner-resultater på nasjonale prøver

Lunnerskolen har fått resultatene fra Utdanningsdirektoratet på hvordan kommunens elever har gjort det på de nasjonale prøvene.

Det samlede resultatet viser at kommunen ligger litt over landsgjennomsnittet på samtlige fag som inngår i prøvene, dette har vi all grunn til å være meget stolte og fornøyde med!


Hva er nasjonale prøver?

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført om høsten, kort tid etter at elevene har startet i 5., 8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en prøve i engelsk. 
 

Resultatene for Lunnerskolen

De fire grunnskolene i Lunner skårer høyere både i lesing, regning og engelsk sammenlignet med fylkesnivå og nasjonalt nivå.

I tabell ser det slik ut:

  Lesing   Regning   Engelsk
   Lunner    Viken   Nasjonalt     Lunner   Viken   Nasjonalt     Lunner   Viken   Nasjonalt 
5. trinn  51 50 50   51 50 50   52 51 50
8. trinn 52 50 50   51 50 50   50 51 50
9. trinn 54       52