Gravemelding Lunner Kommune

GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER

Graving i kommunale veier medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende,næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert images.jpgtrafikksikkerhet.

Hensikten med instruksen er å sikre at kommunale gater og veier ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær veien. Etter gravearbeider viser det seg dessverre at det ofte oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Slike følgeskader får konsekvenser i form av økte drifts- og vedlikeholdskostnader i mange år etterpå.

Retningslinene og skjema er laga på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57 Vegloven §32 og §57 gjeld over, under eller langs offentlig vei. Loven gjeld og området innafor 3 meter frå vegkant

Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Lunner Kommune å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving. Både i kommunale veier, fortau, gang/ sykkelveier, plasser, parker og eiendommer.

Økt fokus på sikkerhet og HMS vil nå også bli gjeldende.

Det blir innført krav om kostnadsrefusjon på kr 2800,- eks mva for hver gravetillatelse som blir behandlet.Kostnadsrefusjoner skal være innbetalt før gravetillatelse utleveres utførende entreprenør. Søknader behandles normalt i løpet av 5 virkedager. Det tas forbehold om lengre behandlingstid om nødvendig ved større prosjekter.

Generelt gis det ikke tillates for graving i kommunale asfalterte veier, gangveier, sykkelveier og fortau. Kryssing skal foretas ved boring. Det kan søkes om dispensasjon. Hvis det blir gitt tillatelse gjelder da retningslinjene for utførelse av graving i asfalterte kommunale veier.

Dersom det blir startet opp graving før eller uten en godkjent gravemelding kan Lunner Kommune stoppe arbeidet.

Skjemaer og retningslinjer(nedlastbare - elektronisk utfyllbare skjemaer vil erstatte disse i løpet av nov/des 2013)

Graveinstruks og skjemaer komplett.pdf

Søknad+om+gravetillatelse_skjema (2).pdf

Skilt+og+varslingsplan_skjema (3).pdf

Egenkontroll og ferdigsmelding skjema.pdf

Loggbok_kontroll_skjema.pdf

Søknad+om+ansvarsrett_skjema.pdf

Utførelse+av+gravearbeider_retningslinjer (1).pdf

Tilknytning+til+kommunalt+ledningsnett.pdf

Spørsmål vedrørende disse retningslinjer og skjema rettes mot :

Driftsleder Vei mob: 917 43175 / epost even.loken@lunner.kommune.no

Tjenesteleder Eiendom og infrastruktur mob 976 50250 / epost:keho@lunner.kommune.no

Prosess/sjekkliste for utførelse og kontroll:

graveprosess_850x498.jpg