Nyhetsoversikt

Grua Hageby Skjermbilde

Grua Hageby - offentlig ettersyn - frist for innspill er 25. mai 2021

Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken vest på Grua foreslås endret. Dette er området som ligger sydøst for Granly kunstgressbane.


Gjeldende reguleringsplan for Hadelandsparken vest foreslås endret. Denne endringen innebærer at bebyggelsen endres fra 88 boenheter i seksmannsboliger til 84 boenheter fordelt på eneboliger i rekker/kjeder og fire- og skesmannsboliger.

Plandokumentene finner du her:

Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  ROS-analyse

Hvis du har innspill, send disse til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa innen 25. mai.