Ordførerne signerte kontrakten

616 nye husstander i Lunner får bredbåndsdekning

Hadelandskommunene og Telenor har signert avtale som gir bredbånd til flere

Onsdag 27. november signerte ordførerne på Hadeland og Telenor en kontrakt om bredbånd i flere nye områder i de tre kommunene. Det betyr at 2387 adresser vil få bredbånd innen 31. desember 2021.


Fordelingen mellom hadelandskommunene er slik:
 • 1356 adresser i Gran
 • 616 adresser i Lunner
 • 415 adresser i Jevnaker
 
Onsdag formiddag var hadelands-ordførerne og representanter fra Telenor på Lunner rådhus for å signere kontrakten. Ordførerne var tydelige på hvor viktig det er å få på høyere bredbåndsdekning i regionen.
 
– I dag klarer ikke folk seg uten bredbånd. Dette er infrastruktur som er viktig for folk både når det gjelder skole, jobb og fritid. At vi nå får på plass bredbånd til over 2000 nye husstander, betyr mye i hverdagen til veldig mange mennesker, sa Gran-ordfører Randi Eek Thorsen i møtet.
– Dette er en stor dag. Prosessen har vært langdryg, men nå er vi glad for å være i mål med kontrakten slik at arbeidet med utbyggingen kan starte, sa Harald Tyrdal, ordfører i Lunner.
– Bredbånd til flere gjør regionen vår mer attraktiv. Dette er viktig for å få vekst i kommunene våre, la Jevnaker-ordfører Morten Lafton til.
 


Slik blir bredbåndsdekningen

Kontrakten vil bety mye for bredbåndsdekningen i regionen vår. I dag har vi følgende dekning i de tre kommunene:
Bredbåndsdekning prosjekt 2019
 • 48 prosent av innbyggerne i Gran har bredbånd.
 • 61 prosent av innbyggerne i Lunner har bredbånd.
 • 79 prosent av innbyggerne i Jevnaker har bredbånd.
Når dette bredbåndsprosjektet er ferdigstilt, vil dekningen se slik ut:
 • Om lag 61–63 prosent i Gran.
 • Om lag 70 prosent i Lunner.
 • Om lag 90 prosent i Jevnaker.


Disse områdene skal få bredbånd

Kommunene har valgt ut 16 områder som prioriteres i dette bredbåndsprosjektet. Telenor har så delt opp disse 16 områdene ytterligere inn i 21 områder. 
Ni av disse områdene får tradisjonelt fiberbredbånd, mens tolv områder får mobilt bredbånd.
 

Dette er områdene i Gran:
 • Julibakka (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Søndre Ål (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Tingelstad (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Granlund (mobilt bredbånd)
 • Leikvoll (mobilt bredbånd)
 • Gullerud (mobilt bredbånd)
 • Bleiken (mobilt bredbånd)
 • Røykenvik (mobilt bredbånd)
 • Lynnebakka (mobilt bredbånd)
 
Dette er områdene i Lunner:
 • Nordre Oppdalen (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Råstad (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Søndre Oppdalen (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Vestbygda (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Hallum (mobilt bredbånd)
 • Grindvoll (mobilt bredbånd)


Dette er områdene i Jevnaker:

 • Sandvika (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Vestsida 2 (tradisjonelt fiberbredbånd)
 • Nordre Jevnaker (mobilt bredbånd)
 • Enger (mobilt bredbånd)
 • Olimb (mobilt bredbånd)
 • Vestsida (mobilt bredbånd)
 

Om prosjektet

Prosjektleder for det felles bredbåndsprosjektet på Hadeland, Gunnar Haslerud, sendte i 2017 en søknad om statlig støtte til utbygging av bredbånd i 16 områder i Gran, Lunner og Jevnaker.
Søknaden ble innvilget, og regionen har fått 15,28 millioner kroner til dette prosjektet.
Kommunene inngikk i prosjektet en avtale med Fellesenhet for anskaffelser i Gjøvikregionen, ved Arve Sandvoll, for å sikre kompetanse på dette området.
I løpet av det siste året har prosjektet vært lagt ut på anbud tre ganger. Første gang ble prosessen avbrutt på grunn av utfordringer knyttet til at en av tilbyderne også driver kommersielt salg i noen av prosjektområdene. I andre runde la ingen leverandører inn tilbud, men i tredje runde leverte to leverandører inn tilbud. 
Etter grundige kontraktsavklaringer ble valget Telenor. I kontrakten har Telenor forpliktet seg til å bygge tilfredsstillende bredbåndsløsninger i alle områdene prosjektet omfatter.