Nyhetsoversikt

Mann på en mørk sti

Handlingsplan mot radikalisering

Lunner og Gran har i samarbeid med politiet utarbeidet en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.


Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble vedtatt av kommunestyret i Lunner 13. oktober. Målsettingen med handlingsplanen er at politirådet ønsker å forsterke den forebyggende innsatsen mot alle former for radikalisering og voldelig ekstremisme, og planen skal sette kommunene Lunner og Gran, samarbeidende instanser og frivillige organisasjoner bedre i stand til å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker

Handlingsplanen er en revidering av planen som ble utarbeidet i 2016. Den lokale planen tar utgangspunkt i den nasjonale handlingsplanen fra 2014, som ble revidert i 2020. I den nasjonale handlingsplanen er følgende områder prioritert: Kunnskap og kompetanse, samarbeid og koordinering og å forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og bidra til re-integrering.

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme for Lnner og Gran finner du her.