Nyhetsoversikt

karantene

Koronaforholdsregler på helsestasjonen

Har dere vært på reise i eller utenfor Norge de siste 10 dagene?

Da skal dere ikke komme på helsestasjonen. Dette gjør vi som et ledd i å forhindre eventuell koronasmitte. 


Kontakt oss på telefon eller e-post for å endre timen slik at det har gått 10 dager etter hjemkomst fra reiser/ferier før dere har time hos oss. Dette gjelder også dersom dere har vært steder med mye folk, eller steder med mye smitte.
Vi ønsker fortsatt at det er en forelder som følger barnet til kontroller dersom ikke annet er avtalt.

Og som alltid; dere skal være friske nå dere kommer på helsestasjonen!
 

barnehender, håndvask, såpe
Vask hender når du kommer, og gjerne også når du går!