Nyhetsoversikt

Sykepleier fra kommunens smittevernteam

Har du spørsmål om koronavirus? Send e-post til koronateamet

Fra og med torsdag 14. mai stenges koronatelefonen for Lunner og Gran kommuner. Du finner mye informasjon på våre, og nasjonale myndigheters nettsider. Har du spørsmål du ikke finner svar på, send en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.


Her finner du informasjon om koronasituasjonen

For mer informasjon om situasjonen i Lunner kommune se denne siden.
 

Informasjon fra nasjonale myndigheter:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://helsenorge.no/koronavirus


Koronateamet svarer på e-post

Lunner og Gran kommuner fortsetter å ha et felles smittevernteam, koronateamet, i tiden framover. Teamet består av helsepersonell fra begge kommuner. 

Fra og med 14. mai vil medarbeiderne i teamet igjen kunne bruke det meste av arbeidstiden til normale arbeidsoppgaver. Teamet vil fortsatt ta imot og svare på e-post som sendes til koronateamet@lunner.kommune.no. De vil også ha faste møter, mandager og torsdager, for å diskutere problemstillinger knyttet til korona-situasjonen. 

Send e-post hvis du

  • har spørsmål om koronavirus du ikke finner svar på her på våre nettsider, eller på andre myndigheters nettsider
  • er i ti dagers karantene etter reise i utlandet, slik at vi kan registrere dette

Lurer du på om du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. 

Blir du akutt syk, ring 113.