Branntips.no

Hjelp oss å forebygge brann!

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Nå kan du melde fra til brannvesenet på nett.


Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. 

 

 

Hva kan jeg melde fra om?

Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, mener de forhold som potensielt kan føre til brann. 

Her er noen eksempler:

  • Du er bekymret for noen du kjenner, noen som ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet og som kanskje utgjør en risiko for seg selv eller andre.
  • Du ser at en rømningsveg er stengt på grunn av lagring eller andre hindringer.
  • Du oppdager mangler eller feil ved brannvarslingsanlegg, eller byggtekniske mangler.
  • Du ser hindringer som kan gjøre at en brannbil ikke vil komme fram. Dette kan være parkerte biler, store snømengder eller lignende.
  • Du oppdager feil oppbevaring av gass. Gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft.
  • Du oppdager dårlige elektriske anlegg eller koblinger.
  • Du ser at brannsikkerheten ikke ivaretas under ombygging eller annet arbeid i et bygg.