SMS vannmåleravlesning

Husk å lese av vannmåleren din!

Frist for å lese av vannmåleren er 31.12.2017.

Du kan lese av målerstanden ved å:

  • svare på SMS
  • registrere målerstand på Internett
  • sende inn avlesningskort

For de av innbyggerne som vi ikke har mobilnummer på, eller lag/foreninger og bedrifter vil det bli sendt ut avlesningskort. Det vil også bli sendt ut avlesningskort til de som ikke har mulighet til å lese av på SMS eller på nett.

Du kan registrere vannmåleravlesningen på Internett på denne siden. Bruk koden som står på avlesningskortet.