Lunner - Gran brann- og redning

Hvordan kan du få et tryggere hjem?

Vi inviterer deg til åpent informasjonsmøte.


Tid og sted

I Lunner kommune: Torsdag 21. mars kl. 18.00 på Roa nye omsorgsboliger
I Gran kommune: Tirsdag 26. mars kl. 18.00 på Lidskjalv i Gran sentrum

Om du er frisk som en fisk eller har helseutfordringer knyttet til for eksempel hørsel, syn, hukommelse eller er dårlig til bens, er det viktig at vi alle kan være trygge i eget hjem.

I møtet vil du få gode tips om hvordan du og de rundt deg kan få et tryggere hjem fra

  • Lunner –Gran brann og redning
  • Hjelpemiddelsentralen, Nav
  • Hjemmetjenesten inkl ergoterapeut i kommunen
  • Demensansvarlig i kommunen
  • Varig Hadeland Forsikring (tidlg. Gjensidige)
  • Info-og salgsstand bl.a komfyrvakt, slokkespray, branntepper, røykvarslere

Frivillighetssentralen byr på kaffe og kaker. Varig Hadeland Forsikring tilbyr gratislodd med sikkerhetsutstyr i premier. Mulighet for omvisning på Roa.

Gratis inngang. Hjertelig velkommen!


Beste hilsen oss som ønsker «Et trygt hjem for alle» i Lunner og Gran kommuner

Invitasjon i PDF