bading

Hvordan står det til med badevannet?

Det er sommer, sol og badesesongen er i gang. Da er det greit å vite at vannet har god badevannskvalitet. Miljørettet helsevern har tatt første runde med vannprøver for å sjekke badevannskvaliteten ved Svea, Bøhrentangen (Harestuvannet) og Kalvsjø.


Resultater fra badevannsprøvene publiseres på hjemmesidene til Miljørettet helsevern IKS. Resultater fra prøvene som ble tatt i forrige uke, finner dere ved å klikke her.