Ohren-Snålen 3

Kommunestyret vedtok 17. november reguleringsplanen for Ohren-Snålen 3

Hytteplan vest i Mylla vedtatt - 19 nye høystandard hyttetomter


Kommunestyret vedtok detaljregulering for Ohren-Snålen 3 i sitt møte 17. november sak 134/16.

Planen legger til rette for 19 nye høystandard hyttetomter i vestenden av Mylla, inntil eksisternede hyttefelt Ohren-Snålen 2. Adkomst til området er fra Olimb i Jevnaker.

Plandokumentene finner du her:

Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse