ZA8I7210

Følg årets siste kommunestyremøte

I dag landes budsjettet for 2020

I dag skal budsjettet til Lunner kommune landes. Det er et krevende budsjett, der underskudd skal dekkes, men likevel mange midler som skal fordeles. Følg diskusjonen på vår web-tv!  


Budsjettet skal landes og det vil selvsagt ta mye av tiden, men det er også noen andre viktige saker: Dispensasjon fra arealformål på Harestua - det handler om plassering av bioenergianlegget. Barnehagestruktur - nærmere bestemt skal det avgjøres om Harestua barnehage skal slås sammen med Eventyrskogen og Harestua Arena barnehager fra 1. august. Flytting av Lunner folkebibliotek, bosetting av flyktninger, og Kulturminneplan på høring er noen av de andre viktige saker.

Her finner du sakspapirer for dagens kommunestyremøte. 

Her kan du følge diskusjonen og kommunestyret - live eller i opptak.