Idrettsanlegg

Lunner kommune eier flere idrettsanlegg i kommunen. Anleggene kan leies av lag og foreninger. Noen av anleggene administreres og driftes av idrettslag i kommunen med tilskudd fra kommunen.

  • Frøystad kunstgress
  • Frøystad gymsal
  • Frøystad svømmebasseng
  • Harestua aktivitetspark
  • Harestua arena
  • Lunnerhallen
  • Skøienhallen

Kommunen ønsker å legge til rette for et bredt tilbud av aktiviteter. Tildeling av tid i anleggene gjøres etter søknad og ut i fra en prioritering der barn og unge settes først.
De fleste anlegg har en leiekostnad som blir vedtatt av kommunestyret, priser fremkommer for det enkelte anlegg.

                     

For å leie andre gymsaler må den enkelte skole kontaktes.

Lunnerhallen
Lunnerhallen

Lunnerhallen

Lunnerhallen ligger nord i kommunen på Roa og driftes av kommunen. Lunner ungdomsskole benytter hallen i skoletiden og lag og foreninger leier hallen på kveldstid. Det er muligheter for å leie til trening og diverse arrangement. Lunnerhallen er utpekt som hovedarena for håndball i kommunen og Lunner håndballklubb disponerer i all hovedsak hallen på kveldstid og i helger. Annen bruk må derfor i stor grad koordineres i forhold til klubbens aktivitet. Ønsker du å leie?

Slik går du frem for å leie hallen:
1. Sjekk først når hallen er ledig. Oversikten finner du på hjemmesiden til Lunner HK under "Kalendere".

2. Ta deretter kontakt med Tord Nordli på e-post togu@lunner.kommune.no for å avtale leie/bruk.

   

Skøienhallen

Skøienhallen ligger vest i kommunen og har tilhørighet til Lunner barneskole. Hallen driftes av kommunen og skolen benytter hallen i skoletiden. Hallen leies ut fortrinnsvis til lag og foreninger med barn og unge. For leie ta kontakt med Tord Nordli på e-post togu@lunner.kommune.no

    Skøienhallen

Harestua aktivitetspark

Aktivitetsparken ligger sør i kommunen ved Harestua skole. Aktivitetsparken driftes av Harestua IL med tilskudd fra kommunen. Aktivitetsparken har kunstgressbane 11 `er bane, aktivitetsslette/ball-løkke 5`er bane, løpebane med kunststoffdekke 5 baner, kastering for kule, lengdegrop, tennisbane, 2 stk basketbane, sandvolleyballbane, og gressbane i nær tilknytning til aktivitetsparken. Anlegget er tilgjengelig for allmenheten så lenge de ikke fortrenger organisert trening i idrettslaget regi. 

Ønsker du å utøve organisert trening på anlegget kan du kontakte: Randi Skuland tlf. 976 55 499 eller e-post post@harestuail.no

For mer informasjon om Harestua aktivitetspark gå inn på http://www.harestua.info/harestua-il.html

  Harestua aktivitetspark


Harestua arena

Harestua arena inneholder idrettshall og barnehage. Arenaen ligger sør i kommunen på Harestua og driftes av kommunen. Skolen og Harestua arena barnehage benytter hallen i skoletiden, og lag og foreninger leier hallen på kveldstid. Det er muligheter for å leie til trening og diverse arrangement. For leie ta kontakt med Tord Nordli på e-post togu@lunner.kommune.no

Harestua arena


Frøystad kunstgress

Frøystad kunstgressbane ligger nord i kommunene ved Roa. Kunstgressbanen blir benyttet til kamper og trening av Lunner fotballklubb og damelaget Harestua/Grua. Banen er åpen for allmenbruk når ikke klubbene trener. Det finnes også løpebane rund kunstgressbanen som kan benyttes.  

 Frøystad   

 

Frøystad gymsal

For lån av denne gymsalen ta kontakt med Tord Nordli på e-post togu@lunner.kommune.no

 

Andre gymsaler

For lån av gymsaler ved øvrige skoler i kommunen, ta kontakt direkte med aktuell skole.