Nyhetsoversikt

Vold i nære relasjoner

Høring - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - Høringsfrist 15. august 2017

Kommunene Gran og Lunner har sammen laget et forslag til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen skal fastsette hvordan kommunene skal jobbe med dette temaet.

For at planen skal bli best mulig, trenger vi å få vite hva du mener om den.

Les mer..
Skog

Høringsfrist 10.august

Verneplan for skog - høring av forslag til vern av ti områder i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har lagt ut utkast til verneplan for skog for 10 områder i fylket på høring. Det foreslås at ca 3840 dekar på Paradiskollen i Lunner blir vernet under ordningen med frivillig vern av skog.

Les mer..
Aktivitetsplanleggeren 2017/2018

Nå kan du få aktivitetsplanleggeren 2017/2018

Aktivitetsplanleggeren har nå blitt delt ut i postkassene til alle de som ikke har reservert seg mot reklame i Lunner kommune.

Har du ikke fått planleggeren, men ønsker å få den, så kom innom oss på rådhuset å få et eksemplar.

Les mer..
Ingressbilde Hadelandsparken vest

Utbyggingsavtale Hadelandsparken Vest - har du kommentarer?

Du kan gi dine kommentarer til dette forslaget innen 11. august 2017.

Les mer..
boksommer

Gjelder i tidsrommet 26. juni - 20. august 2017.

Biblioteket har åpent i hele sommer.

Åpningstider:
Roa:            Tirsdag  kl. 14.00 - 19.00.
                   Onsdag  kl. 11.00 - 15.00.
Harestua:     Torsdag kl. 14.00 - 19.00.

Planavgrensning Roa

Varsling om oppstart av planarbeid

Områderegulering for Roa

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 kunngjøres oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Roa. Planprogram med tilhørende fremdriftsplan for «Områdereguleringsplan Roa» legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.6.17 – 25.8.17.

 

Forslag til planprogram

Steds- og mulighetsanalyse

 

Les mer..
NAV logo

Nye åpningstider NAV Hadeland fra 1. juli

Fra 1. juli blir åpningstiden på NAV Hadeland fra kl. 10.00 - 12.00. Onsdag er det stengt.

Les mer..
SmåTrall under forestillingen "Flekken"

Nytt tilbud i kulturskolen

Denne høsten starter vi opp med musikkarusell i kulturskolen. Dette blir et tilbud for de minste, og blir et introkurs til musikken.

Les mer..