Lunner ungdomsskole

Grunnskolen i Lunner

Lunner kommune har 4 skoler, som ved årsskiftet 2016/2017 har følgende elevtall:

Grua skole 1 – 7 skole 175 elever Tlf. 61 32 43 40
Lunner barneskole 1 – 7 skole

362 elever

Tlf. 61 32 44 00
Harestua skole 1 – 10 skole 433 elever Tlf. 61 32 43 70
Lunner ungdomsskole 8 – 10 skole 200 elever

Tlf. 61 32 43 00

 

Skolestart i Lunner er høsten 2017 mandag 21. august. Kontakt den enkelte skole for mer informasjon.

Målsettingen for skolene i Lunner er formulert i kommunens plan for oppvekst og fokuserer på å "sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet." I planen er det formulert tre delmål:

  • alle elever skal ha et trygt og trivelig skolemiljø
  • oppnå sentrale læringsmål for den enkelte elev innen lesing, skriving, regning og engelsk
  • alle elever skal sikres tilpasset opplæring slik at de opplever mestring og får et tilfredstillende utbytte av den ordinære indervisningen

Det jobbes systematisk med skoleutvikling for å forbedre undervisningen på den enkelte skole.

Gjennom mange år har det foregått som et samarbeid mellom kommunene på Hadeland om dette, bla gjennom det fireårige prosjektetet ”Læringsmiljø Hadeland” fra 2010 - 2014. Se også http://www.lmh-hadeland.no/. Ungdomsskolene deltar for øyeblikket i det fireårige nasjonale prosjektet Ungdomstrinn i utvikling. For skoleåret 2016-2017 er Lunner kommune blitt realfagskommune og arbeid med realfag vil ha prioritet. Samtidig vil fortsatt arbeid med utvikling av de lærende fellesskapene på skolene være et satsningsområde.

Skolene bruker It's Learning som lærings- og kommunikasjonsplattform