Viktige telefoner

 

Område   Telefon  
Harestua Medisinske senter   61 32 49 90  
Lensmann   62 53 90 00  
Lunner og Gran legevakt   116 117 61 13 70 00
Roa legefellesskap   61 32 46 00  
Skoletannlegen   61 31 34 00  
       
Veterinærvakt for Hadeland     Du kan ringe direkte til den veterinæren som har vakt. Oppdatert liste finner du her. Veterinærvakta er felles for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.
       
     
Vakttelefoner ved akutte henvendelser
 
Brøytevakt / kommunal veg   91 74 37 17
     
Dersom det kan vente noen dager, kan du registrere sak på Gata mi. 
     
Vann og avløp   97 52 70 09