tegning glad jente

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Barnehageopptak for barnehageåret 2017/2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Opptaksmøte: 9. mars 2017
Uke 11: Tilbud om plass barnehageåret 2017/18 sendes ut

Du kan søke elektronisk ved å gå inn på Lunner kommunes hjemmesider. Søknadsskjema finner du her.

Dersom du ønsker en papirutgave av søknadsskjemaet kan du få dette ved å be om det i den enkelte barnehage eller i resepsjonen på Lunner rådhus.

Du må søke på nytt selv om du har søkt for inneværende barnehageår og står på venteliste. Du må også søke på nytt dersom du ønsker et annet barnehagetilbud enn det du har i dag.

I henhold til §12A i Lov om barnehager har ditt barn rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

Du har rett til plass dersom:

  • Du søker til fristen som er 01. mars 2017.
  • Barnet ditt fyller ett år senest 31.august det året det søkes om barnehageplass.
  • Barnet ditt fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass. Fyller barnet i september eller oktober har det rett til barnehageplass innen utgangen av måneden det fyller ett år.
  • Under forutsetning av at Stortinget fatter endelig vedtak i løpet av fåren 2017, vil barn født i november 2016 ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Barn som ikke oppfyller kriteriene om rett til plass kan vil bli vurdert i opptaket dersom det er ledig kapasitet. Barn som ikke får tilbud om plass under hovedopptaket vil bli ført på venteliste til den/de barnehagen/e det søkes plass. Søknadene vil bli vurdert i det fortløpende opptak som foregår gjennom barnehageåret etter at hovedopptaket er over.