Realfag

Lunner får utvidet realfagskommuneperioden

Lunner kommune deltar i det nasjonale prosjektet "Realfagskommune" for skoler og barnehager. I utgangspunktet går prosjektet ut 2017. Deltakerne har fått mulighet til å søke om utvidelse og nå har Lunner fått mulighet til å fortsette ut 2018.

Skolene jobber i perioden med å utvikle matematikkfaget på barnetrinnet. For barnehagene er fokus satt på temaet "Natur, miljø og biologi" i den nye rammeplanen. I 2018 skal emnet teknologi være en del av det som det skal jobbes nærmre med.

Utvidelsen gir også mulighet til å sikre en enda bedre forankring av det faglige innholdet for skolene og barnehagene og å kunne fortsette å øve seg på å arbeide i "lærende nettverk" - en metode for å sikre at tilegnet ny kunnskap bringes inn og brukes på den enkelte skole og barnehage.