Digital kommunikasjon

Søk startlån og tilskudd elektronisk

Husbanken lanserte i mai 2016 mulighet for elektronisk søknad for startlån og tilskudd. 
Vi har nå lagt til rette slik at vi kan ta imot elektronisk søknad.
Du finner innloggingsinformasjon om startlån og tilskudd på Husbanken sin hjemmeside.

Mer informasjon om hvordan du søker finner du her: https://husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/