Hjerte

Gjelder fra 1. mai 2017.

Endring i åpningstidene ved Lunner bibliotek

Harestua Tirsdag og torsdag kl. 14.00 - 19.00.
Roa Mandag kl. 14.00 - 19.00.
  Tirsdag   kl. 11.00 - 19.00
  Onsdag og fredag kl. 11.00 - 15.00.

       
                  .