tømmerbil

Fredag 5. mai kl. 16.00

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2017

Lunner kommune opphever akselastrestriksjoner på kommunale veger fra fredag 5. mai kl 16.00.