Grua jernabane

Kl 18-21 på Grua skole

Folkemøte på Grua 22. mai

Kommunen har blitt utfordret av engasjerte innbyggere på Grua som ønsker å diskutere hvordan lokalsamfunnet skal utvikle seg videre. I samarbeid med dem arrangerer vi folkemøte på skolen.

I løpet av folkemøtet blir du utfordret på hva du mener om utviklingen av Grua og ikke minst hvor et nytt aktivitetshus bør plasseres og hva innholdet i det skal være!

Velkommen til et viktig møte om utformingen av Grua!

Invitasjon og program finner du her

Les mer om innbyggerinitiativet i avisen Hadeland