Nyhetsoversikt

Vaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Informasjon om koronavaksinasjonen

Lunner kommune skal sørge for at så mange som mulig av kommunens innbyggere blir vaksinert mot korona. På denne siden finner du informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Lunner.

De første som mottar vaksine er beboere på Lunner helse- og omsorgssenter, onsdag 6. januar. 

Lunner er i gang med vaksinering av innbyggere mot Covid-19. Rekkefølgen er beskrevet under avsnittet "Når kan jeg ta koronavaksinen?" Vi venter å motta vaksiner ukentlig fremover, men vet ennå ikke hvor mange vaksinedoser vi vil motta hver uke.

Den første prioriteringsgruppen etter sykehjemsbeboere er innbyggere over 85 år. Nedenfor er informasjon om sendte brev, og annen informasjon. Brevene som er sendt ut til nå, er sendt digitalt, men vil også komme i posten. 


Status vaksinasjon

 • ​I uke 2 er det 84 personer som har fått dose 1.
   
 • 6. januar ble de første 42 personene vaksinert på Lunner helse- og omsorgssenter. 
  • Vi mottok 35 vaksinedoser, men dette holdt til å vaksinere 42 personer. 
  • Vi mottok 7 glass med beregnet minimum 5 doser i i hver. Vi fikk tatt ut 6 doser pr. glass. Derfor kunne vi vaksinere 42 personer med forsendelsen vi fikk selv om forsendelsen bare var beregnet til 35 personer. 

Plan for uke 2

Det er ventet 35 vaksinedoser i uke 2. Vaksineringen vil da fortsette på Lunner helse- og omsorgssenter. 20 % av dosene er beregnet til helsepersonell.

Plan for uke 3

I uke 3 får vi 30 doser.
6 av disse går til helsepersonell, 24 går til innbyggere over 85 år.
 

Plan for uke 4


I uke 4 får vi 84 doser.
42 av disse går til de som fikk dose 1 i uke 1, 34 til innbyggere og 8 til helsepersonell.
 

Plan for uke 5

I uke 5 får vi totalt 90 doser. 
48 av disse går til nye innbyggere og til nytt helsepersonell (20 % til helsepersonell)
42 av disse går til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 2
 

Ny informasjon til befolkningen over 85 år

Vaksineringssted er endret til Lunner helse- og omsorgssenter.

I vårt forrige brev skrev vi at vaksineringen vil foregå ved Lunner helsestasjon. Etter nærmere vurdering, har vi valgt å legge all vaksinering til Lunner helse- og omsorgssenter.

Ved helsestasjonen har vi begrenset areal å bruke til vaksinering, og vil ikke kunne håndtere et større antall vaksinebesøk samtidig som vi opprettholder godt smittevern.

Planen var å gå over til Lunnerhallen etter hvert når kommunen får flere vaksiner. Imidlertid er dette lokaler som egner seg dårligere til vaksinering og vil også frata barn og ungdommer muligheten til å bruke hallen i både skoletid og kveldstid.

Lunner helse- og omsorgssenter er godt tilpasset for gjennomføring av vaksinasjon, med moderne og fleksible løsninger. Vaksineringen foregår adskilt fra sykehjemsbeboere og vil ikke forstyrre ordinær drift. Lokalene legges til rette for enkelt å gjøre endringer etter behov, både for beboere i bygget og med tanke på vaksinering. Det er parkering rett utenfor vaksinasjonsstedet.

Fordi vaksinene må brukes innen 1 time etter tining, har vi ingen mulighet til å tilby vaksinering to ulike steder i kommunen. Det vil utgjøre en stor fare for at vaksinedoser går tapt.


Transport til vaksinasjonsstedet

I utgangspunkt må du selv sørge for transport til vaksinering. Kanskje en pårørende, venn eller en nabo kan kjøre deg hvis du ikke kan kjøre selv?

I vårt forrige brev skrev vi litt om mulighetene for hjemmevaksinering. Her må vi presisere at dette gjelder ytterst få personer, for eksempel personer som er sengeliggende på grunn av sykdom. I disse tilfeller vil vi samarbeide med hjemmetjenesten rundt vaksinering.

Igjen er hensikten med dette at vi skal kunne bruke ALLE doser av vaksinen, og redusere risiko for at vaksinene blir ødelagt under transport.


Når får jeg en innkalling?

Vi får beskjed ca. 1 ½ uke i forveien om hvor mange vaksiner vi mottar. Når vi får vite hvor mange doser vi får og når de ankommer, innkaller vi til vaksinering. Vi har ennå ikke mottatt nok vaksiner (eller varsel om kommende vaksiner) til at vi kan planlegge for hele gruppen over 85 år. Vi ringer deg så snart vi har en vaksine til deg.  

 

Med vennlig hilsen,

Koronavaksinasjonsteamet i Lunner kommune

Brev til innbyggere mellom 75 og 85 år

Dette brevet går til deg som er mellom 75 og 85 år bosatt i Lunner kommune

Hvorfor får jeg dette brevet?

Du er prioritert for den neste runden med vaksinasjon mot koronavirus, etter at vi har gjennomført vaksinering av de over 85. For at vi skal kunne gjøre denne viktige jobben effektivt, må vi komme i kontakt med deg. Vi vil gjøre avtale med deg om vaksinering, og sikre at både du og vi har all nødvendig informasjon. Les brevet nøye, og ta kontakt om noe er uklart. 

Vi får tildelt få doser nå i begynnelsen av vaksineprogrammet, og prioriterer mottakere etter fastlagte kriterier. Vaksinen er spesiell på den måten at den har svært begrenset holdbarhet. Ubrukte doser må kastes etter kort tid. For at vi skal kunne gi vaksine til flest mulig, er det viktig at vi planlegger godt, og at alle møter til innkallinger som blir satt opp. 

Vaksineringen er frivillig. Det er gratis å vaksinere seg. 

Vi tar kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering. 

Vi må ha ditt telefonnummer

- dersom du ikke er registrert med telefonnummer i Altinn. Vi ønsker derfor at du (eller en av dine pårørende) så snart som mulig ringer servicetorget i Lunner kommune på tlf. 61 32 40 00 for å oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på. 

Eller
- sjekk om ditt telefonnummer er riktig
Du er registrert med et telefonnummer i Altinn. Vi ber om at du logger deg inn i Altinn og sjekker at nummeret som er registrert er riktig. Hvis du ønsker at vi ringer deg på et annet nummer enn det som er registrert, ring servicetorget i Lunner kommune på tlf. 61 32 40 00 for å gi beskjed om det. 

Hvordan foregår vaksineringen?

 1. Du blir innkalt til vaksinasjon til et bestemt tidspunkt. Innkallingen kan skje på kort varsel, da vi får kort varsel på forsendelse av vaksiner. 
 2. Du må fremlegge ID (bankkort, pass, førerkort).
 3. Vaksinasjonen foretas av helsepersonell i smittevernutstyr.
 4. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter før du forlater lokalet. Dette er for å sikre hjelp dersom du skulle få reaksjoner på vaksinen (dette gjelder all vaksinering).
 5. Du vil få innkalling til vaksine dose 2. Dose 2 settes ca. 3 uker etter dose 1.

Det er viktig at du desinfiserer hender ved ankomst, og når du forlater lokalet. Vi setter også stor pris på, om du benytter munnbind i vaksinasjonslokalene.

Du er ikke fullt beskyttet mot smitte før 1-2 uker etter at du har fått andre dose. Du må fortsette å overholde gode smittevernstrutiner frem til dette.

Sted for vaksinasjon

Vaksinering vil foregå på Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua.

Trenger du hjelp til å komme til vaksinasjonsstedet?

Hvis du har problemer med å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan du oppgi det når vi kontakter deg. 

Viktig å møte opp til oppsatt tid!

Det er viktig at du møter opp presis til tiden du får tildelt. På grunn av smittevernhensyn kan du ikke møte opp tidligere enn det angitte tidspunkt. 

Gi beskjed hvis du blir syk vaksinasjonsdagen eller ikke kan møte

Det vil ikke være mulighet til å bytte timer. Hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, vil du bli satt opp til ny innkalling senere. Hvis du er syk vaksinasjonsdagen, eller av annen viktig grunn ikke kan møte, må du ringe Servicetorget på 61 32 40 00 og gi beskjed. 

Har du spørsmål eller ønsker du ikke vaksine?

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, i forhold til sykdom, medisiner du står på, eller en generell skepsis, så kan du drøfte dette med din fastlege, eller få veiledning på kommunens koronatelefon. Vi ønsker beskjed til kommunens koronatelefon hvis du velger å takke nei til vaksinering. Kommunens koronatelefon er betjent mellom 12 og 15 (hverdager) på tlf. 911 10 580, tastevalg 3.

Med vennlig hilsen,
Lunner kommune
 

Brev til innbyggere over 85 år

Til deg over 85 år i Lunner kommune 

Lunner kommune starter nå å vaksinere mot koronavirus for kommunens befolkning. Den første vaksineringen starter for beboerne på sykehjemmet den første uka i januar. Vi kan vente leveranser av vaksiner ukentlig, men vi vet ikke hvor mange doser som vil komme hver uke. Etter at sykehjemsbeboere er vaksinert, vil vi prioritere vaksinering av personer over 85 år. Vaksinen og vaksineringen er gratis.  

 
Innkalling til vaksinasjon 

Vi tar kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering.  

Vi ønsker derfor at du (eller en av dine pårørende) så snart som mulig ringer servicetorget i Lunner kommune 61 32 40 00 for å oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.  

Du trenger to doser av vaksinen. Den andre dosen vil du få ca. tre uker etter den første. Du vil få ny time til andre dose ved første vaksinering. Vaksinene vil bli registrert i et nasjonalt vaksineregister (Sysvak) 

 
Sted for vaksinasjon

Vaksinering vil foregå på Lunner helse- og omsorgssenter. OBS! Dette er endret etter at brevet ble sendt ut.

I brevet sto det at vaksinering vil foregå på Lunner helsestasjon, egen inngang i Lunner rådhus. 

 
Trenger du hjelp til å komme til vaksinasjonsstedet? 

Hvis du har problemer med å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan du oppgi det til den som kontakter deg for avtale. Vi kan bistå med transport og vi kan også tilby vaksinasjon hjemme hvis det er store problemer med forflytning. Hvis du mottar tjenester fra hjemmesykepleien, vil de som setter vaksinen samarbeide med dem for å avklare spesielle behov og tilpasninger. 
 

Viktig å møte opp til oppsatt tid! 

For å få gjennomført vaksinasjonen på en god måte er det viktig at du møter opp presis til tiden du får tildelt. På grunn av smittevernhensyn kan du ikke møte opp tidligere enn det angitte tidspunkt. Etter vaksinasjonen må du vente i 20 minutter før du får dra hjem. 

Det vil ikke være mulighet til å bytte timer. Hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, vil du bli kontaktet for ny time senere. 

 
Ønsker du ikke vaksine? 

Det er frivillig å vaksinere seg. Om du ikke ønsker å bli vaksinert, ber vi om at du melder fra om dette til kommunens servicetorg 61 32 40 00. 

Vi i Lunner kommune ønsker deg et friskt og godt nytt år! 

Spørsmål og svar om vaksinasjon

Trenger du hjelp til å komme deg til vaksinasjonsstedet?

I utgangspunktet må du selv sørge for transport til vaksinering. Kanskje en pårørende, venn eller en nabo kan kjøre deg hvis du ikke kan kjøre selv?

I vårt første brev til de over 85 skrev vi litt om mulighetene for hjemmevaksinering. Her må vi presisere at dette gjelder ytterst få personer, for eksempel personer som er sengeliggende på grunn av sykdom. I disse tilfellene vil vi samarbeide med hjemmetjenesten rundt vaksinering.

Hensikten med dette at vi skal kunne bruke ALLE doser av vaksinen, og redusere risiko for at vaksinene blir ødelagt under transport.

Når får jeg innkalling?

Vi får beskjed ca. 1 ½ uke i forveien om hvor mange vaksiner vi mottar. Når vi får vite hvor mange doser vi får, og når de ankommer, innkaller vi til vaksinering. Vi har ennå ikke mottatt nok vaksiner (eller varsel om kommende vaksiner) til at vi kan planlegge for alle som har mottatt brev så langt. Vi ringer deg så snart vi har en vaksine til deg.  

 

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen får kroppen til å lage antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Ved å ta vaksinen beskytter du de rundt deg, og de som ikke kan ta vaksinen, mot å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Vaksine er frivillig

Det er frivillig om du vil la deg vaksinere. Vi oppfordrer likevel alle som kan vaksinere seg til å gjøre det, fordi det beskytter sårbare personer som av ulike grunner ikke kan det. Selv om du personlig ikke frykter sykdommen eller er i en sårbar gruppe, kan du spre smitten til noen som er det dersom du blir smittet og ikke er vaksinert. Derfor er din vaksinasjon viktig for at vi skal oppnå det vi kaller flokkimmunitet.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.


Mer informasjon om koronavaksine:

Mer informasjon om koronavaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Når kan jeg ta vaksinen?

Innbyggere som er folkeregistrert i Lunner vil bli kontaktet for avtale om vaksinering etter en prioritering som er laget av myndighetene. I begynnelsen får vi bare noen få doser per uke og vi jobber oss gjennom de prioriterte gruppene. Du blir kontaktet når din gruppe er prioritert. Du behøver ikke å ringe for å avtale time eller sette deg på en venteliste. 

Etter at sykehjemsbeboere er vaksinert, vil vi vaksinere prioriterte risikogrupper. Vi venter å motta vaksiner ukentlig fremover, men vet ennå ikke hvor mange vaksinedoser vi vil motta hver uke.

Den første prioriteringsgruppen etter sykehjemsbeboere er innbyggere over 85 år. Vi har sendt brev om koronavaksinering til folkeregistrerte innbyggere over 85 år i dag. Andre grupper vil også få et brev i posten med informasjon om koronavaksinen etter hvert som vi nærmer oss neste prioriterte gruppe.

Rekkefølgen for vaksinasjonen er bestemt av regjeringen og er som følger:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre og prioritert helsepersonell med pasientkontakt
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom (for eksempel immunsvikt, kreft, nyre- og lungesykdommer)
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom
 8. Øvrig helsepersonell med pasientkontakt
 9. Øvrig befolkning​

Denne prioriteringen kan bli endret på kort varsel. 30. desember la Folkehelseinstituttet ut en ny prioriteringsliste ettersom det er stor fare for flere lokale smitteutbrudd og regional økning. Endringen førte til at mange helsearbeidere nå skal vaksineres tidligere enn det som først var planlagt. Les mer her.

 

Når får jeg en innkalling?

Vi får beskjed ca. 1 ½ uke i forveien om hvor mange vaksiner vi mottar. Når vi får vite hvor mange doser vi får og når de ankommer, innkaller vi til vaksinering. Vi har ennå ikke mottatt nok vaksiner (eller varsel om kommende vaksiner) til at vi kan planlegge for alle som har mottatt brev. Vi ringer deg så snart vi har en vaksine til deg.  

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Følg med på kommunens nettside www.lunner.kommune.no, Lunner kommune vil hele tiden oppdatere informasjonen med når, hvor og hvem som får tilbud om vaksine, så snart dette er klart.

Vi tar i første omgang kontakt med innbyggere over 85 år pr. telefon for å avtale tid for vaksinering. Vi vil komme tilbake til hvordan vi tar kontakt med neste prioriterte gruppe.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

 • De som er på sykehjem, vil få satt vaksinen der de bor.
 • Ansatte i helsetjenesten får vaksinen på arbeidsstedet.
 • Vaksinering vil ellers foregå på Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua.


Hvorfor bruker vi Lunner helse- og omsorgssenter(LHOS) som vaksinasjonssenter?

Vi har opprettet senter for vaksinering ved Lunner helse og omsorgssenter på Harestua. Samtidig er vi for tiden svært restriktive med besøk til LHOS. Det er viktig å understreke at vi har avgrenset en egen del av bygget som brukes til vaksineringssenter. Besøkende her vil ikke komme i kontakt med bebeoere og pasienter i bygget, brukere av dagsenter, eller ansatte. Det vil ikke påvirke daglig drift eller være en smitterisiko for de som bor og jobber i bygget. 

Bygget er godt tilpasset for gjennomføring av vaksinasjon med moderne og fleksible løsninger. Det tilrettelegges slik at det lett kan gjøres endringer etter behov, både for bebeoere i bygget og med tanke på vaksinering. Bruk av disse lokalene frigjør Lunnerhallen slik at den er tilgjengelig for idrettslag og elever ved Lunner ungdomsskole.


Trenger du hjelp til å komme til vaksinasjonsstedet?

I utgangspunkt må du selv sørge for transport til vaksinering. Kanskje en pårørende, venn eller en nabo kan kjøre deg hvis du ikke kan kjøre selv?

I vårt første brev til de over 85 år skrev vi litt om mulighetene for hjemmevaksinering. Her må vi presisere at dette gjelder ytterst få personer, for eksempel personer som er sengeliggende på grunn av sykdom. I disse tilfeller vil vi samarbeide med hjemmetjenesten rundt vaksinering.

Igjen er hensikten med dette at vi skal kunne bruke ALLE doser av vaksinen, og redusere risiko for at vaksinene blir ødelagt under transport.

 

 

Hvordan skjer selve vaksinasjonen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger. Du blir passet på i trygge omgivelser av personell med helsefaglig kompetanse. 

Husk at du må ta vaksinen to ganger. Den andre dosen vil du få ca. tre uker etter den første. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen. 

Husk også at du ikke er fullt beskyttet mot smitte før 1-2 uker etter andre dose, og må praktisere godt smittevern også i hele denne perioden!  

Når er jeg beskyttet mot smitte?

Ikke umiddelbar beskyttelse

Vaksinen beskytter ikke mot smitte med en gang. Kroppen bruker noen dager på å utvikle antistoffene som beskytter deg - slik er det ved alle vaksiner. Vaksinen er også bare delvis effektiv etter første dose. Det er først etter andre dose den oppnår sin fulle effekt. Du får den andre dosen ca. tre uker etter den første. Også da tar det noen dager før kroppen har utviklet et effektivt forsvar. Det vil altså ta om lag en måned fra du får første dose til du er beskyttet med full effekt. Det betyr at du fortsatt må være nøye med smittevern i hele denne perioden. 

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.