Hytte

Informasjon til hytteeiere om hytteforbudet

Hytteforbudet oppheves fra 20. april. 

Selv om det etter denne datoen ikke blir straffbart å overnatte på hytta, gjelder fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser. Dette rådet gjelder inntil videre.


Regjeringen har torsdag vedtatt et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Forbudet trådte i kraft umiddelbart. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon. Unntak kommer klart fram i forskrifta. Vi ber om at publikum ikke kontakter kommunen for å søke om dispensasjon.

Den 19.03.2020 ble § 5 Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom vedtatt og bestemmelsen trådte i kraft straks.

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

0 Endret ved forskrift 19 mars 2020 nr. 355.
Unntak for personer som bor sammen med smittede.