Arkivet

Sentralarkivet er et felles arkiv for Lunner kommune og gir faglig bistand i arkivfaglige spørsmål til saksbehandlere og ledere internt og til ytre enheter

Arkivtjenesten har ansvar for at alle dokumenter blir arkivfaglige behandlet etter gjeldende lover og regler. Vi mottar daglig post som blir sortert, vurdert, journalført og registrert korrekt i sak- og arkivsystemet EDB Sak og Arkiv. Det utføres daglige kontrolloppgaver i forhold til publisering av offentlig journal på kommunens hjemmeside


Post til frankering

Posten skal sorteres av hver enkelt:

 • Egen boks som er merket for A-post
 • Egen boks som er merket for B-post
 • Egen hylle for Rekomandert sending
  • Ønsker dere kvittering, henvend dere til arkivet
 • Egen hylle for sending til utlandet
  • Gjelder også sending til Sverige og Danmark
 • Sending av privat post med frimerker - henvend dere til arkivet
 • Sending av pakker, henvend dere til arkivet
 • Sørge for at dere ikke legger intern post i disse boksene

Unntak for Skatteoppkreveren for Hadeland

 • Legger sin post på bordet ved frankeringsmaskinen

 

Post til frankering må leveres innen kl. 13.30