Nyhetsoversikt

Covid-19 test

Innfører jevnlig koronatesting av elever i Lunnerskolen

Elevene i Lunnerskolen vil bli koronatestet en gang i uka i den kommende tiden. Målet er at dette vil gi forutsigbarhet for skoler, elever og foresatte og bremse smittespredning.


Kriseledelsen i Lunner har besluttet å innføre ukentlig testing av alle elever på skolene i kommunen.

Ønsker forutsigbarhet

- Vi ser en økende smittetrend blant barn og unge, både på landsbasis og i områdene rundt oss. Vi ønsker derfor at skolene, elevene og foresatte skal ha en forutsigbar ordning med jevnlig koronatesting. På denne måten kan vi fange opp de som eventuelt er smittet med korona, og få begrenset smitten på skolene, forteller kommunalsjef for oppvekst og kultur, Soon Elisabeth Øhrling.

Det har den siste uka vært smitte ved to skoler i Lunner; voksenopplæringen i Gran og Lunner og Lunner ungdomsskole.

- Selv om det nå ikke er noen pågående utbrudd i kommunen, så vet vi at dette kan snu raskt. Derfor ønsker vi å være i forkant, og hindre at vi får smitteutbrudd ved skolene, sier kommunalsjefen. Ikke minst vil en slik jevnlig testing også være med på å sikre en god flyt og en best mulig forutsigbarhet for alle. På denne måten vil teststasjonen, smittesporere og ansatte i skolen få et system som er enklere å forholde seg til enn karantenesetting og testing på dag 1, 3 og 5 for til enhver tid ulike personer og/eller grupper.

Dersom alle elevene ved skolen tester negativt to uker på rad, så vil de bli tatt ut av ordningen. Dersom en eller flere elever tester positivt, fortsetter den ukentlige testingen fram til det ikke lenger er positive testsvar på skolen.

Ordningen blir innført i neste uke, og er tilsvarende den som ble innført i Gran tidligere i uka.

Med jevnlig testing håper vi å kunne holde skolene åpent på grønt nivå, og de som tester negativt vil kunne være på skolen og delta på fritidsaktiviteter som vanlig.

Helsepersonell ved testing

Helsepersonell fra teststasjonen i Gran og Lunner vil være til stede på skolene i forbindelse med testingen. De vil gjennomføre testing på elever ved første til fjerde trinn. Elever ved femte til tiende trinn vil gjennomføre testen selv med veiledning av testpersonalet.

Dersom en eller flere elever tester positivt under testing på skolen, vil foresatte bli kontaktet slik at elevene blir hentet fra skolen. Personer med positiv covid-19-test skal i isolasjon og vil bli fulgt opp av kommunens smittesporingsteam.

Foresatte til elevene vil få beskjed via skolens meldingssystem om når og hvordan testingen vil foregå.

- Ved at man deltar på den jevnlige testingen trenger man ikke å være 10 dager i karantene, dersom en klassekamerat eller noen på fotballaget får positiv koronatest, sier Øhrling.

De grunnleggende reglene

Kommunalsjefen minner også om de viktige og grunnleggende smittevernsreglene.

- Har man sår hals, feber eller er forkjølet, så er dette symptomer på korona. Er man syk så skal man holde seg hjemme og har man symptomer så skal man teste seg. Dette gjelder ikke bare elever i skolene, men også alle andre, sier hun. 

Her er link til bestilling av koronatest 

Statusoppdatering fra Lunner om smittenivå og vaksinering pr. 30. august