Digital kommunikasjon

Kommunen slutter med ettersending på papir til bedrifter og organisasjoner

Bare digital post fra kommunen til virksomheter

Dersom du driver virksomhet, er selvstendig næringsdrivende eller er leder for en forening, får du fra januar 2020, ikke lenger tilsendt brev og dokumenter fra kommunen i papirform i din postkasse. Sjekk at riktig informasjon om digital kontakt er registrert på ditt organisasjonsnummer i Altinn, lag gode rutiner for å sjekke Altinn, eller opprett en digital postkasse nå!


Vi digitaliserer!

Lunner kommune har benyttet meldingsformidleren SvarUt ved digitale forsendelser siden 2016. Rutinen har vært at de som ikke har opprettet en digital postkasse eller ikke har åpnet sin mottatt post i Altinn innen 40 timer har fått dokumentet tilsendt hjem i sin postkasse. For virksomheter varsler vi nå om at ordningen vil bli endret fra 1.januar 2020. Virksomheter vil ikke få dokumenter videresendt i papirform til sin postkasse. 
 

Informasjon
Virksomheter får fra nå forsendelser fra Lunner kommune i Altinn, med beskjed om at "Dokumentene sendes kun elektronisk og vil ikke bli ettersendt som brevpost". De får også en automatisk påminnelse etter en uke hvis forsendelsen ikke åpnes i Altinn. 

Sjekk hva du har registrert på din virksomhet i Altinn
Altinn benytter den kontaktinformasjonen som er registrert på virksomheten for å varsle om at du har fått digital post. Det er viktig å påse at du har riktig informasjon registrert på din virksomhet for at varslet om post fra kommunen skal komme frem til deg. Dette er virksomhetens ansvar men er du usikker på om riktig informasjon er registrert, eller hvordan du gjør det, kan du ta kontakt med oss på post@lunner.kommune.no, eller ringe sentralbordet på 61 32 40 00.

Virksomheter og næringsdrivende er i dag vant til å håndtere posten sin i Altinn, og vi ønsker å presisere gevinstene ved å håndtere dette kun digitalt:

  • Dere mottar raskere svar på deres henvendelser da dere unngår ordinær postgang
  • Alt dere mottar fra kommunen vil ligge i deres innboks i Altinn, som gir dere en god oversikt
  • Redusert papirbruk

Endringen er gjeldene fra 1.januar 2020