Statistikk for 2015

Innsigelser

Antall innsigelser til arealplaner stiger noe etter at tallet holdt seg lavt i 2013 og 2014. Statistikken gir oversikt over antall innsigelser der kommunenes planvedtak ble stadfestet, antall innsigelser som blir tatt delvis til følge og antall innsigelser som ble tatt til følge.