Skolebarn på vei til skolen

Innskriving av nye 1. klassinger i Lunner

Frist for innmelding av nye førsteklassinger er uke 10.

Kommende 1. klassinger i Lunner registreres ved at foreldre/foresatte fyller ut et skjema med nødvendige opplysninger. Skjemaet er elektronisk og ligger på kommunens hjemmeside under «skole og utdanning» - i høyre spalte. Dere kan også få hjelp til utfylling av skjemaet i barnehagen.  Frist for innmelding er uke 10.

 

Dersom du er usikker på hvilken skole barnet skal begynne på så ta kontakt med den nærmeste skolen.  

Lunner barneskole - nord i bygda - tlf 61 32 44 00

Grua skole - midt i bygda - tlf 61 32 43 40
Harestua skole - sør i bygda - tlf 61 32 43 70 

 

Mer informasjon om skolestart og skolene finnes på kommunens hjemmeside under «Skole og utdanning».