Nyhetsoversikt

Skolebarn på vei til skolen

Innskriving av nye 1. klassinger

Har du barn som skal begynne i 1. klasse til høsten?

Da må du som foreldre/foresatte fylle ut skjema - Grunnskole - Innmelding 1. trinn med nødvendige opplysninger.


Du kan også finne skjemaet under Skole eller Skjema. Dere kan få hjelp til utfylling av skjemaet i barnehagen.

Frist for innmelding er uke 10. Dersom du er usikker på hvilken skole barnet skal begynne på så ta kontakt med den nærmeste skolen.

Lunner barneskole - nord i bygda - tlf. 61 32 44 00
Grua skole - midt i bygda - tlf. 481 70 322
Harestua skole - sør i bygda - tlf. 906 81 711

Mer informasjon om skolestart og skolene finnes på kommunens hjemmeside under «Skole og utdanning».

Velkommen til skolegang i Lunner!