Liten vannfontene

Innstilte budbiler for vannprøver

Fra og med 13.mars 2020, innstilles budbilrunder som kjøres på Hadeland og I Land av Mjøslab.

De som vil ta ut prøver er velkomne til å levere disse direkte hos MjøsLab selv, alle hverdager mellom 08.00 - 15.00.

Kontaktinformasjon til Mjøs Lab er: 61 13 62 20. Deres hjemmeside finner du her