Integrering

Integrering i Gran og Lunner

Som en del av prosjektet Eureka Arbeid er det laget en film rettet mot arbeidsgivere. Målet er å vise mangfoldet og ressursene som finnes blant våre nye innbyggere i Gran kommune og Lunner kommune

Denne kan du se her: