Interkommunalt samarbeid

Lunner kommune har et utstrakt samarbeid med nabokommunene Jevnaker og Gran. Interkommunalt samarbeid forkortes ofte med IS. Det er utviklet en viljeserklæring og en håndbok for samarbeidene. Nedenfor kan du lese de ulike avtalene.


Samarbeid Deltakere Vertskommune
Gran og Lunner voksenopplæring Lunner og Gran Lunner
Lunner og Gran brann og redning Lunner og Gran Gran
Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Hadeland Jevnaker, Lunner og Gran
 
Gran
 
Skatteoppkreveren for Hadeland Jevnaker, Lunner og Gran Lunner
Flykningtjenesten for Gran og Lunner Lunner og Gran Lunner
Gran og Lunner interkommunale vannverk Lunner og Gran Lunner
Lunner og Gran kulturkontor Lunner og Gran Gran
Landbrukskontoret for Hadeland Jevnaker, Lunner og Gran Gran
Sosialtjenesten for Lunner og Gran

Lunner og Gran

Gran
Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland Jevnaker og Lunner
 
Jevnaker
 
Lunner og Gran legevakt Lunner og Gran Gran
Etablererveileder for Lunner og Gran Lunner og Gran Gran
Krisesenter Hønefoss Lunner, Gran ++ Ringerike
110-tjenester i Hedmark og Oppland Lunner, Gran ++ Elverum