Ungdomsskoleelever

Invitasjon til åpen dag – pensjonister, besteforeldre…

Elever, lærere og ledere på Lunner ungdomsskole inviterer med dette til Åpen fredag den 12. januar 2017 i tidsrommet 10.00 - 12.30.

Hva kan du oppleve?

 • Konsert med elevene
 • Cafe
 • Digitale løsninger
 • Se hva som foregår på kunst og håndverksavdelingene våre
 • Spille bordtennis og andre ballspill
 • Høre bokpresentasjoner
 • Besøke uteområdet og smake mat fra bålet
 • I gymsalen kan du se hva elevene kan i turn og ballspill
 • Seniordansen vil vise frem hva de driver med
 • Naturfagavdelingen
 • Biblioteket

Elevrådet spanderer skyss hvis du trenger det. Ta kontakt med skolen på tlf. 61 32 43 00 hvis du trenger, slik at vi kan samordne ev. skyss.

 

Mvh Elevrådet og ansatte

 

Program

10.00               Cafe og konsert med 10.trinn

10.30               Seniordans

11.00 - 12.00   Besøk avdelingene

Elevrådet følger grupper av gjester rundt på skolen. Det settes av ca 10 min. på hver post.

 1. Naturfag(Veselmøy) Følges av Cathrine og Jo Randar
 2. Digitalt (Gaute) Følges av Isabelle
 3. Gymsal (Kjetil) Følges av Petter
 4. Kunst og håntverk (Olav, Lillann, Judit) Følges av Jakob
 5. Biblioteket (Børre) Følges av Mathias
 6. Musikkavdelingen (Siv Anett) Følges av Stephan
 7. Litteratur (Jakob) Følges av Carina og Hanne