Barn i ring holder hender

For alle foreldre / foresatte som har barn i barnehage i Lunner

Invitasjon til foreldremøte med Smiso

Barnehagene i Lunner samarbeider med Smiso (Støttesenter mot incest og Seksuelle Overgrep) for å øke kompetansen knyttet til barn som er / har vært utsatt for seksuelle overgrep. En av tiltakene er dette foreldremøtet som vi anbefaler deg som forelder å møte opp på.

Du kan velge om du møter 14.10 kl 18 i Skøienhallen eller 23.10 kl 18 i Harestua Arena


 

INVITASJON TIL FORELDREMØTE MED SMISO

For alle foreldre/foresatte som har barn i barnehage i Lunner.

Informasjon om SMISO, og undervisning om seksuelle overgrep.

Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Iks, SMISO Oppland, er et interkommunalt lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Senteret jobber også forebyggende gjennom undervisning og veiledning. Vi er lokalisert på Gjøvik med enkelte kontordager på Fagernes, Gran og Lillehammer.

Litt informasjon om undervisningen:

Informasjon om SMISO

Definisjoner og omfang

Hvorfor tier barn om overgrep?

Tegn på overgrep

Hvordan forholde seg til mistanke?

Hvordan jobbe med seksuelle overgrep i skole/barnehage?

Samtaler med barn – hvordan?

Hvordan påvirker overgrep barn?

Hvor og når? 14. Oktober 2019

Kl. 18-20

Skøienhallen

23. Oktober 2019

Kl. 18-20

Harestua Arena