Regionreform

Invitasjon til informasjonsmøte om regionreformen

Lunner kommune inviterer til informasjonsmøte om regionreformen.

Møtet er onsdag 17. januar kl. 19:00 i kommunestyresalen på Lunner Rådhus.

Regionrådet har på vegne av Lunner og Jevnaker kommune utredet framtidsmulighetene ved å bli i region Innlandet (Hedmark og Oppland) eller søke seg over til region Viken (Buskerud, Akershus og Østfold). Regionrådet presenterer utredningen som er gjort av Lunner kommunes framtidige fylkestilhørighet.

Les regionutredningen her.

Lunner kommune behandler regionreformen torsdag 25. januar. Møtet er åpent for alle. Kommunestyremøter blir også overført på nett-TV.