Ipad

iPolitiker


Her finner du nettsiden om Lunner kommunes løsning for digitale politikere; iPolitiker:

www.ipolitiker.no

På ipolitiker.no finner du informasjon om prosjektet som har ledet frem til løsningen, hvordan vi har løst det, våre erfaringer og hvor langt Lunner kommune har kommet i dette prosjektet, i tillegg til tips og råd for digitale politikere og andre interesserte. Løsningen er «kommuneuniversel», etablert praksis og kan av den enkelte kommune gjennomføres uten ekstern konsulentbistand eller omlegging av eksisterende systemer. Lunner kommune har brukt iPolitiker siden 2011, og både politikere og administrasjon er godt fornøyde med løsningen.

Innholdet kan fritt kopieres og brukes av andre kommuner så lenge kilden oppgis. Innholdet kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng.