Nyhetsoversikt

liten vannfontene

Kokevarsel opphevet

Kokevarsel for den sørlige delen av Harestua er nå opphevet!


Kommuneoverlegen har opphevet kokevarselet for Harestua sør etter at Lunner kommune har mottatt 3 negative prøvesvar. Prøvene er tatt flere ulike steder på ledningsnett både mandag, tirsdag og torsdag. Ingen av prøvene har vist forurensing av vannet. 

Det vil si at det er trygt å drikke vannet igjen. Klorering av vannet vil fortsette gjennom helgen. Da vil det kunne være klorsmak/lukt av vannet i en stund fremover til all klor er ute av vannledningene. Det er tilsatt så liten dose klor at det ikke er noe farlig å drikke.