Kokevarsel Harestua sør.

Kokevarsel på deler av Harestua er nå opphevet

Kokevarselet på deler av Harestua er nå opphevet. Sms ble sendt ut i går.


Sjekk om du er registrert for mottak av SMS

Se her om du er registrert for mottak av SMS.

Har du spørsmål, ta kontakt med VA-vakten på tlf. 975 27 009.