Kommunale foretak og medeierskap

Lunner kommune har eierinteresser i en rekke ulike foretak. Nedenfor finner du en oversikt med link til foretakene.

Bedrift                                                         

Eierandel

Hadeland Energi AS

8.51 %

Hadeland Kraft AS

12.75 %

Hadelandsprodukter AS

11.14 %

Lunnerprodukter AS

100.00 %

HRA AS

14.00 %

Randsfjordmuseene AS

11.00 %

Lunner Boligstiftelse

100.00 %

Hadelandshagen AS

5,26 %

Hadeland Bergverkmuseum

95.00 %

Innovasjon Hadeland AS

20.00 %