Nyhetsoversikt

Koronavirus

Koronasituasjon gjennom helgen - et nytt tilfelle

I løpet av helgen har kommunen fått et nytt smittetilfelle.  


Det ble stor testaktivitet før helgen som ledd i oppfølgning av smittetilfellene fra forrige uke. Blant annet ble det testet 100 personer fredag, av disse var 19 av disse knyttet til at et barnehagebarn var påvist smittet forrige uke. Vi har nå fått tilbake svar på alle disse testene, og det var kun 1 positiv, også et barn i barnehagen. Smittesporingsteamet vurderer at sannsynlighet for videre spredning i barnehagen er svært lavt. Barn og ansatte ved avdelingen har vært i karantene i flere dager, og testresultatene tyder på at smitten ikke har spredd seg ytterligere i barnehagen.  

 

Kommunen har nå 15 personer i isolasjon (smittet ila de siste 10 dagene) og 46 nærkontakter i karantene. Disse personene følges opp av smittesporingsteamet. Dessverre ble en av de smittet fra Lunner innlagt på sykehus i uke 12, men blant de øvrige meldes om milde sykdomsforløp.  

 

Kommunen vurderer at vi er på risikonivå 3 (der 1 er lavest og 5 er høyest).  Selv om vi har hatt økt smitte de siste 2 uker,  har vi hatt stor testaktivitet uten at dette har avdekket nye positive som tyder på villsmitte. Smittespredningen skjer i all hovedsak innad i familier.   Dette på tross av at langt de fleste smitteklynger er med britisk variant (10 av 11 smitteveier siden 5/3).  

 

Mer informasjon: